אגרות סופרים

$30.00

תשפ”ג – 2023
Name: Sefer Igros Sofrim – שם הספר: ספר אגרות סופרים
Subject: Letters – הנושא: אגרות
Author: Rav Shlomo Sofer – המחבר: הרב שלמה סופר
Content: Letters from the Eiger and Sofer families – תוכן: אגרות משפחת איגר וסופר
Cover: Hard – כריכה: קשה
Language: Hebrew – שפה: לשון הקודש
Page count: 572 :מספר עמודים

Out of stock

Description

ר

There are no reviews yet.

Be the first to review “אגרות סופרים”

Your email address will not be published. Required fields are marked *