איי הים על ספר יהושוע ושופטים

$32.99

תשפ”ד – 2024
Name: Sefer Iyey Hayam Yehoshua & Shoftim (2 volumes) – שם הספר: ספר איי הים יהושוע ושופטים (שני כרכים)
Subject: Sefer Yehoshua & Shoftim – הנושא: ספר יהושוע ושופטים
Author: Rabbi Avrohom David – המחבר: הרב אברהם ירמיהו דוד
Content: Commentaries – תוכן: פירושים
Cover: Hard – כריכה: קשה
Language: Hebrew – שפה: לשון הקודש
Page count: א’ 520 ב’ 520 :מספר עמודים

- +

There are no reviews yet.

Be the first to review “איי הים על ספר יהושוע ושופטים”

Your email address will not be published. Required fields are marked *