איי הים על ספר מלכים

$32.99

תשפ”א – 2021
Name: Sefer Iyey Hayam Melochim (2 volumes) – שם הספר: ספר איי הים מלכים (שני כרכים)
Subject: Sefer Melochim 1 & 2 – הנושא: ספר מלכים א וב
Author: Rabbi Avrohom David – המחבר: הרב אברהם ירמיהו דוד
Content: Commentaries – תוכן: פירושים
Cover: Hard – כריכה: קשה
Language: Hebrew – שפה: לשון הקודש
Page count: א’ 728 ב’ 522 :מספר עמודים

- +

There are no reviews yet.

Be the first to review “איי הים על ספר מלכים”

Your email address will not be published. Required fields are marked *