איי הים על ספר שמואל

$32.99

תשע”ט – 2018
Name: Sefer Iyey Hayam Shmuel (2 volumes) – שם הספר: ספר איי הים שמואל (שני כרכים)
Subject: Sefer Shmuel 1 & 2 – הנושא: ספר שמואל א וב
Author: Rabbi Avrohom David – המחבר: הרב אברהם ירמיהו דוד
Content: Commentaries – תוכן: פירושים
Cover: Hard – כריכה: קשה
Language: Hebrew – שפה: לשון הקודש
Page count: א’ 624 ב’ 506 :מספר עמודים

- +

There are no reviews yet.

Be the first to review “איי הים על ספר שמואל”

Your email address will not be published. Required fields are marked *