כבוד האבות

$20.00

תש”פ – 2020
Name: Kavod HaAvos – שם הספר: כבוד האבות
Subject: Honoring Parents – הנושא: סוגיות בהלכות כיבוד אב ואם
Author: Zvi Aryeh Solomon – המחבר: צבי אריה סלמן
Content: In depth essays on topic of Honoring parents through studying the stories and midrashim of parshiyos of Sefer Bereishis – תוכן: בירור מקיף ויסודי על סוגיות והלכות כיבוד אב ואם יו”ד ס’ רמ-רמ”א תוך בחינת מעשי האבות כפי המתואר בתורתינו הקדושה ומסודר על סדר פרשיות התורה שבספר בראשית
Cover: Hard – כריכה: קשה
Language: Hebrew – שפה: לשון הקודש
Page count: 276 :מספר עמודים

- +

There are no reviews yet.

Be the first to review “כבוד האבות”

Your email address will not be published. Required fields are marked *