כוס יהושע

$15.00

תשפ”ג – 2023
Name: Sefer Kos Yehoshua – שם הספר: ספר כוס יהושע
Subject: Parsha/Moadim – הנושא: פרשה ומועדים
Author: Reb Yehoshua Borenstein – המחבר: ר’ יהושע בארענשטיין
Content: Chiddushei Torah on the Parsha – תוכן: חידושים על התורה
Cover: Hard – כריכה: קשה
Language: Hebrew – שפה: לשון הקודש
Page count: 230 :מספר עמודים

- +

There are no reviews yet.

Be the first to review “כוס יהושע”

Your email address will not be published. Required fields are marked *