מחצית השקל

$15.00

תשפ”ב – 2021
Name: Sefer Machatzis Hashekel – שם הספר: ספר מחצית השקל
Subject: Holiday Sermons – הנושא: דרשות על מועדי השנה
Author: Rabbi Shmuel Kellin – המחבר: הרב שמואל קעלין
Content: Sermons – תוכן: דרשות
Cover: Hard – כריכה: קשה
Language: Hebrew – שפה: לשון הקודש
Page count: 98 :מספר עמודים

Out of stock

There are no reviews yet.

Be the first to review “מחצית השקל”

Your email address will not be published. Required fields are marked *