מנחה קטנה

$23.00

תשפ”ב – 2021
Name: Mincha Ketana – שם הספר: מנחה קטנה
Subject: Rabbinic Commandments – הנושא: מצות דרבנן
Author: Rabbi Yaakov Yehoshua Juravel – המחבר: הרב יעקב יהושע זשוראוועל
Content: Minchas Chinuch style sefer on Mitzvos Deraban – תוכן: חיבור כדרכו של המנחת חינוך על מצות דרבנן
Cover: Hard – כריכה: קשה
Language: Hebrew – שפה: לשון הקודש
Page count: 114 :מספר עמודים

25 in stock

- +

There are no reviews yet.

Be the first to review “מנחה קטנה”

Your email address will not be published. Required fields are marked *