פירוש רב סעדיה גאון על התורה

$15.00

תשפ”ג – 2023
Name: Sefer Rav Saadya Gaon on the Torah – שם הספר: ספר פירוש רב סעדיה גאון על התורה
Subject: Parshas Tazria – הנושא: פרשת תזריע
Author: Rav Saadya Gaon – המחבר: רב סעדיה גאון
Content: Translation and Commentary on the Torah – תוכן: תרגום ופירוש על התורה
Cover: Soft – כריכה: רכה
Language: Hebrew and Judaic Arabic –  שפה: לשון הקודש וערבית
Page count: 236 :מספר עמודים

53 in stock

- +

There are no reviews yet.

Be the first to review “פירוש רב סעדיה גאון על התורה”

Your email address will not be published. Required fields are marked *