פיתוחי חותם

$17.00

תשפ”ג – 2023
Name: Sefer Pituchei Chosam – שם הספר: ספר פיתוחי חותם
Subject: Introduction to Shut Chasam Sofer – הנושא: הקדמה לשו”ת חתם סופר
Author: Chasam Sofer – המחבר: חתם סופר
Content: Best pieces of the Chasam Sofer collected by his son Rav Shimon with commentary Otzros Chasam Sofer by Rav Moshe Slomiuc – תוכן: יסודות של מרן החתם סופר מלוקט ע”י בנו הג”ר שמעון עם פירוש אוצרות חתם סופר ע”י הרב משה שלאמיוק שליט”א
Cover: Hard – כריכה: קשה
Language: Hebrew –  שפה: לשון הקודש
Page count: 139 :מספר עמודים

38 in stock

- +

There are no reviews yet.

Be the first to review “פיתוחי חותם”

Your email address will not be published. Required fields are marked *